meer informatieVoor meer informatie: +31(0) 512-369444
AVEK is ambassadeur van:
dwaande
Avek Foam international
Testmethoden

Schuim is te produceren in vele uitvoeringen en kwaliteiten, al naar gelang de uiteindelijk gewenste toepassing. De fysische eigenschappen van PU schuim zijn overzichtelijk te definiëren met behulp van diverse meetmethoden. AVEK beschikt over een compact, maar volledig uitgerust testlaboratorium. Van elke gemaakte productierun wordt een monster genomen, en volgens ISO normen getest. Daardoor kan AVEK u garanderen dat het schuim voldoet aan alle vooraf gestelde eisen en normen.

Dichtheid (SG) / ISO 845

Hieronder wordt verstaan de hoeveelheid massa uitgedrukt in kilo's per kubieke meter. AVEK produceert schuim in dichtheden variërend van 18 kg/m3 tot 55 kg/m3. Dichtheid is met name bepalend voor de duurzaamheid van het schuim.

 

 

Hardheid / ISO 2439

Hardheid (ILD) wordt gemeten volgens ISO 2439, en duidt met name op de weerstand, ofwel benodigde kracht voor indrukking. De AVEK schuimen vinden in hun benaming een indicatie voor de hardheid
(Z = zacht, M = medium, H = hard, ZH = zeer hard). Hardheid wordt gemeten in Newton. De meest gehanteerde maatstaf voor hardheid is de kracht die nodig is om het schuim gedurende 30 seconden
met 40% in te drukken.

Stramheid / ISO 3386

Stramheid (CLD) is enigszins verwant aan hardheid. Er wordt met kleinere monsterblokjes (10 x 10 x 5 cm) gewerkt die voor 40 % worden ingedrukt. De hiervoor benodigde kracht wordt meteen afgelezen zodra de 40% indrukking is bereikt. Stramheid wordt gemeten in kPa (=aantal Newton/m2).


Rek bij breuk en treksterkte / ISO 1798

Rek bij breuk en treksterkte zijn gerelateerde begrippen. Via een stans worden speciaal gevormde monsters gemaakt. Het percentage rek dat wordt gemeten voordat het monster scheurt, is de maatstaf voor 'rek bij breuk'. De benodigde kracht hiervoor wordt treksterkte genoemd (in kPa).


Elasticiteit / ISO 8307

Deze producteigenschap wordt gemeten door een kogel vanaf een bepaalde hoogte tegen het schuimblokje aan te laten stuiten. De mate waarin het kogeltje terugstuit ten opzichte van de oorspronkelijke valhoogte is de 'rebound' factor.


Blijvende vormverandering / ISO 1856

Voor deze proef worden schuimblokken gedurende een periode van 22 uur bij een temperatuur van 70° Celsius voor 50% ingedrukt. Na deze periode krijgen de blokken 30 minuten hersteltijd. Vervolgens wordt gemeten wat de afname in hoogte is in procenten.

Dynamische vermoeiing / ISO 3385

Van de te testen proefblokken wordt allereerst de hardheid gemeten. Dezelfde proefblokken worden vervolgens door een stempel 80.000 maal tot 50% ingedrukt. Na een rustperiode van 30 minuten wordt opnieuw de hardheid gemeten. Het percentage teruggang in hardheid is de maatstaf voor vermoeiing.